About Me

Justyna Andrzejewska (born 1986 in Gniezno; Poland) graduated in 2011 from The Institute of Visual Arts University of Zielona Góra (Graphics, Faculty of Arts) with bachelor degree. She was also studying Photography at School of Photography in Jelenia Góra POLAND, where was improving her looking ability under the supervision of Wojtek Zawadzki. With master degree she graduated from University of Arts in Poznan (Photography, Faculty of Multimedia Communication) in 2016.

Multiple participant of Wszechnica Fotograficzna and individual and collective exhibitions. Now lives in Paris.

(ur. 1986 w Gnieźnie) jest absolwentką Wydziału Artystycznego kierunku Grafika Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i studentką Wyższego
Studium Fotografii w Jeleniej Górze, gdzie pod okiem Wojtka Zawadzkiego szkoliła swoje umiejętności widzenia. Studia magisterskie na wydziale komunikacji medialnej, kierunku fotografia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zakończone dyplomem w pracowniach prof. Piotra Wołyńskiego i dr hab. Piotra Chojnackiego i aneksem pod kierunkiem prof. Jarosława Kozłowskiego.

Wielokrotna uczestniczka Wszechnicy fotograficznej, wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Cooperation

05/2013 cooperation with Lubuski Theater in Zielona Góra PL

since 2012 cooperation with Fundacja Salony / workshops, documentation

2012 cooperation with The Marshal’s Office of The Lubuskie Voivodship

09/2011-06/2012 lecturer at Private School of Photography „Fotoszkolenia” in Zielona Góra PL

2009 Photographer at international Malta Festival in Poznań / reportage.pl

10/2009-10/2010 Praktyka na stanowisku laboranta pracowni fotograficznej ISW UZ

2009 Fotograf Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta / Agencja Reportage.pl

od 2012 Współpraca z Fundacją Salony

2012 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim województwa Lubuskiego / Festiwal Woodstock

09/2011-06/2012 Wykładowca Prywatnej Szkoły Fotograficznej Fotoszkolenia w Zielonej Górze

05/2013 Współpraca z Teatrem Lubuskim Zielona Góra

Exhibitions

09/2020 individual exhibition „Why do you do this every day?”, festival „The September Concerts”, Poznań PL

08/2018 ISEAS International Symposium, Finland

07/2018 Kunststichting Goedereede festival, Holandia

07/2018 Nomination, Concours photo 2018 pour femmes photographes Prix Pil’Ours, France

06/2016 individual exhibition „Family of Beauty” Pix house Gallery, Poznań PL

06/2015 collective exhibition „The Garden of Arts” Toruń PL

02/2015 presentation of site-specific installation „The Common Space” collective work with Alicja Hałaszuk, Na Przeciw Gallery, Poznań PL

11/2014 presentation of site-specific installation „Sleep Life”, 22nd Meeting of Open Theater STO, Nowa Sól PL

09/2014 individual exhibition „The Unethical Social Chronicle”, U Jadźki Gallery, Zielona Góra PL

01/2013 individual exhibition „The Street Life”, BWA, Zielona Góra PL

01/2013, 03/2011 individual exhibition „Portraits”, Galera Piekarnia Cichej Kobiety Gallery, Zielona Góra PL

2009 interdisciplinar collective exhibition „The Wave”, CK 105, Koszalin PL

06/2008 individual exhibition of reportage photography, „Na dole” Gallery, Zielona Góra PL

09/2020 wystawa indywidualna „Dlaczego codziennie to robisz?”, festiwal „The September Concerts”,Stara Papiernia, Poznań PL

08/2018 ISEAS Miedzynarodowe Sympozjum, Finlandia

07/2018 Kunststichting Goedereede festival, Holland

07/2018 nominacja Concours photo 2018 pour femmes photographes Prix Pil’Ours, Francja

06/2016 wystawa indywidualna, „Family of Beauty”; Galeria Pix.House, Poznań

06/2015 wystawa zbiorowa interdyscyplinarna, „Ogród Sztuk”, Toruń

02/2015 prezentacja instalacji site-specific „Przestrzeń Wspólna”,
działanie kolektywne z Alicją Hałaszuk; Galeria na Przeciw, Poznań

11/2014 prezentacja instalacji site-specific „Sen Zycie”,22. Spotkanie Teatru Otwartego STO, Nowa Sól

09/2014 wystawa indywidualna „ Nieetyczna Kronika Towarzyska” Galeria u Jadźki, Zielona Góra

01/2013 wystawa indywidualna „Życie Ulicy” BWA Zielona Góra

1/2013 03/2011 wystawa indywidualna; Portrety; Galeria Galera Piekarnia Cichej Kobiety

2009 wystawa zbiorowa interdyscyplinarna „fala” Centrum Kultury 105; Koszalin

06/2008 wystawa indywidualna, fotografia reportażowej w galerii fotograficznej „na dole”,Zielona Góra 

Education

10/2014-06/2016 Master of Arts, University of Arts in Poznan (Photography, Faculty of Multimedia Communication) PL

10/2009-2010 student of The School of Photography in Jelenia Góra PL

10/2009-2011 Bachelor of Arts, The Institute of Visual Arts University of Zielona Góra (Graphics, Faculty of Arts) PL

10/2009-10/2010 practice as lab-worker in photography workshop of The Institute of Visual Arts University of Zielona Gora PL

06/2016 Ukończenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kierunku Fotografia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Dyplom w pracowni prof. Piotra Wołyńskiego i dr hab. Piotra Chojnackiego; aneks do dyplomu w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego

2011 Ukończenie ISW UZ na wydziale artystycznym kierunek grafika

10/ 2009-2011 Studentka WSF w Jeleniej Górze

10/2009-10/2010 Praktyka roczna na stanowisku laboranta pracowni fotograficznej ISW UZ